ZARZĄD

Skład Zarządu:

Prezes                               – Czesław Dropczyński;
Naczelnik                        – Tomasz Jaworski (do 01.02.18r. Z-ca Nacz);
Z-ca Naczelnika          – Artur Grzybeki  ( do 01.02.18r. Naczelnik);
Sekretarz Zarządu    – Władysław Macura;
Skarbnik                          – Ewa Banot;
Członek Zarządu       – Wojciech Kołek;
Członek Zarządu      – Radosław Przywara.