SPONSORZY

GŁÓWNYMI SPONSORAMI SĄ:

MIESZKAŃCY PASTWISK i KALEMBIC

MIASTA CIESZYNA

Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie dla Naszej Jednostki 😉
Druhowie i Druhny OSP Cieszyn-Pastwiska